Make your own free website on Tripod.com

treatment / script / schedule / flowchart / overall / findings


These are some of the words and quatations I took and kept as my reference for the choosing of sculpture in representing this stereoscopic technology...
 
Prof Dr. Tamyez Bajuri, Kurator
"Timbulnya faktor seni, sistem nilai serta identiti dan tradisi bagi mengecap makna keindahan, telah membuka satu lembaran baru kearah kaedah penghayatan seni tampak tiga dimensi atau seni arca"
"Sering menyumbang kearah menyedarankan kita tentang faktor ruang dan aspek kemanusiaan"
 
Research by University Malaysia Sarawak
Book: E-Art Asean Online, Published 2000
"Pertimbangan yang teliti terhadap paradigma baru ini menunjukkan bahawa ianya melibatkan percantuman seimbangan antara kretiviti dan kaedah saintifik"
"Kehilangan sempadan pengkhususan ini bakal menjana pertembungan pelbagai displin yang seterusnya melahirkan rencah bidang baru yang bersifat multi-dimensi"
main menu